0

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Reklamacje

REKLAMACJA, WYMIANA I ZWROT

 Szanowni Państwo, w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia można zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. Liczba dni liczona jest od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta do dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do sklepu.

JAK ZWRÓCIĆ  TOWAR?

1. Należy poinformować nas w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można zrobić to wypełniając formularz odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do regulaminu. Formularz można dostarczyć np.:
- drogą elektroniczną na adres: kontakt@zendelion.com
- listownie na adres podany w regulaminie.

2. Sprzedawca zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Klient. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy przedmiotu, Sprzedawca nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 TRYB REKLAMACJI

W wypadku otrzymania wadliwego produktu Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania towaru konsumentowi. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:        
-możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

-wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl/ ),           -zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/).

Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów,

- skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”. Platforma dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 
 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot . Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ FORMULARZ REKLAMACYJNYADRES WYSYŁEK ZWROTÓW I REKLAMACJI:

 ZENDELION  s.c., Monika Maciejewska, Jacek Steć

03-352 Warszawa

Ul. Rembielińska 12/59